შემოგვიერთდით

პრაქტიკაში არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როდესაც ნორმატიულ აქტებსა და ადმინისტრაციული ორგანოების (თანამდებობის პირების) მიერ გამოცემულ ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებში, ასევე სასამართლოების გადაწყვეტილებებში (მათ შორის, უზენაესი სასამართლოსი), არასწორად არის სახელდებული სამართლებრივი აქტის მუხლის სტრუქტურული ელემენტები - „პუნქტის“ მაგივრად მითითებულია „ნაწილი“ ანდა პირიქით, „ქვეპუნქტს“ უწოდებენ „პუნქტს“ და ა.შ.. უფრო მეტიც, ასეთი უზუსტობა გვხვდება ზოგიერთ კანონშიც (მაგალითად, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის მე-2 პუნქტში).

მის: გურჯაანი, იოსებ ნონეშვილის N1, მე-3 სართ.

მხარდაჭერა

ვებგვერდი შეიქმნა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მხარდაჭერით მთის სათემო ორგანიზაციების გაძლიერების პროექტის ფარგლებში.

© 2019. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობების ცენტრი